четвъртък, 18 март 2010 г.

Семинар за професионално развитие в Гьотеборг, Швеция

В гр. Гьотеборг, Швеция от 11-13 март, 2010г. се проведе семинар за професионално обучение, на който присъстваха около 80 директори от цяла Европа. Целта на семинара бе да се запознаят участниците с онлайн инструментите за работа в eTwinning портала, както и да се запознаят с добри практики и работещи проекти по тази програма.

На този семинар взех участие като директор на Частна Профилирана Гимназия по Туризъм и Предприемачество „ Райко Цончев”- гр. Добрич, и като представител на професионалното и профилирано образование в България. Включих се в различни работни групи и споделих и малкия опит който има нашата гимназия, а имено мобилност на ученици в Испания през 2008 година по програма Леонардо да Винчи и eTwinning проектите, в които участват учениците от гимназията, споделих и идеите си за проекти в областта на професионалното образование. Осъществих контакти със средни държавни и частни училища и гимназии от различни европейски страни. Обмених информация с директорите, с които бях в една работна група за организацията на образователния процес в нашите държави, възможността и начина по-който бихме могли да работим по различни проекти в бъдещи.

Бих могла да кажа, че проведеният семинар бе изключително полезен: срещнах се с колеги от различни държави; бяхме запознати с използването на он лайн инструментите в Twinspace като помощно средство за разработването на проекти по програма eTwinning; колегите от Швеция споделиха добри практики и дългогодишния си опит в работата по проекти по програма eTwinning. Заредих се с положителни емоции и с много идеи за бъдещи поректи по програма „Учене през целия живот”.


Светла Иванова, директор на Частна
Профилирана Гимназия по Туризъм и Предприемачество
" Райко Цончев"- гр. Добрич

Няма коментари:

Публикуване на коментар