понеделник, 28 октомври 2013 г.

  Седмица на eTwinning  в ОДЗ "Бодра смяна", град Белене

Седмицата на  eTwinning  беше отбелязана в ОДЗ  "Бодра смяна", град Белене на 24.10.2013 г.  с практикум , на който присъстваха учители от детските градини в общината.Главният учител Стефка Павлова Йоргова запозна участниците с отворените проекти на ОДЗ "Бодра смяна", както и с тези получили национален знак за качество - "Магията на Коледа", Фолклор и традиции", "Моето пластичнио сърце" и "Европа през погледа на децата". След това  тя обясни на присъстващите как се поставят снимки в учителска и училищна галерия  и как се добавя дейност в  отворен проект. Накрая  седем от участниците се регистрираха  в платформата  eTwinning, потърсиха  партньори и  се присъединиха  към отворен проект на ОДЗ "Бодра смяна".
вторник, 16 юли 2013 г.

Закриване на проект по програма Коменски „Европа през погледа на децата” .

На 15.07. 2013 г. в ОДЗ „Бодра смяна” , гр. Белене се състоя заключително среща на екипа на проекта по програма Коменски „Европа през погледа на децата”с родители и представители на обществеността в града .
На срещата присъстваха бившият кмет на града и настояш депутат в четиридесети второто   народно събрание Петър Дулев ,  представители на местната власт и на редица обществени организации – ДПП ”Персина „ ,  Дирекция на социалното подпомагане , на читалището , представители на всички учебни заведения в града и родители.
Директорътна детското заведение Руска Квецинска представи презентация за целите и задачите на проекта и резултатите от него. Старши учител Бистра Босилкова представи дейностите и крайните продукти на проекта , а главният учител и координатор на проекта за България Стефка Йоргова разказа за посещенията в страните – партньори по проекта.
Гостите имаха възможност да разгледат постерите на проекта и крайните продукти , да разговарят с екипа на проекта , да задават въпроси , да  изказват мнения и да дават предложения.
Срещата беше отразена от редактора на вестник „Дунавски новини” , Ралица Господинова. Направен беше и филм на цялото събитие.

My projects in eTwinningn

 
                                  
                                                                  My projects in  eTwinning
                            Stefka Pavlova Yorgova
                            Teacher in Kindergarten “ Bodra smyana” , Belene , Bulgaria
I started working on projects in eTwinning  in 2009 .  At first it was difficult for me, because I didn`t know how to use tools . I couldn`t make films and presentations .
 I am a person who loves to learn new things and when you don`t  know something, I always ask others.
 I got in touch with colleagues from other countries who have helped me to learn.

My first project  in eTwinning  is  “The magic of Christmas” . I told for this project  to the children and parents, and they gladly participated in the work -  produced Christmas cards, decorations,  survachki, crooks for carols.  We showed traditional Bulgarian dishes for Christmas . This project received a National Quality Label in 2012. Then I had other projects: Traditional national holidays ,Christmas in The EU.  My plastic heart , Children and nature , Friendship and knowledge , Tell me what are your legends and mhits , Artistic School Calendar . Now I have the open projects : Inspiring gardens , L`Europe vue à travers les yuex des enfants  , Save road , Folklore and traditions, Catch the rainbow .
In April this year we had a day of open doors for parents and communities
 I showed presentations etwinning and Comenius . Kindergarteners and students from the school had a joint lesson for Europe .
 In May we made a video with the children of the town Seduva  , Lithuania.  The children are greeted in English and French,  They sang songs in Bulgarian, French and Lithuanian .  They showed his drawings,  showed  knowledge of the basic signs traffic . Now the children are  very well knowing  where is  Lithuania because she connected with her ​​friends there.   My contacts  in eTwinning  is helping me to find friends and Comenius project . In 2011 we started a project that ends this year.
We are seven countries : Romania, France , Bulgaria, Poland , Greece , Turkey , Lithuania . We Had a seven meeting in the seven countries  and we made fantastic  products – The dolls in the national costumes , Calendar the Holidays ,  The book courtesy formulas and the book “In Europe “.
ETvinnig work is inspiring for the children and t he teachers.
                                
  
                                     

четвъртък, 25 април 2013 г.

Ден на отворени врати – Коменски – eTwinning 22 април 2013 г.ОДЗ „Бодра смяна”град Белене   се включи в Дни на отворени врати за дейности по  програма Коменски и еТwinning в периода 25 март – 25 април 2013 г, посветени на годишнината от  началото на програма  Коменски. Инициативата е на ЦРЧР.
ОДЗ”Бодра смяна” е активен участник в националната кампания”Участвам и променям” на МОМН, работи по проект на Програма Коменски на тема”Европа през погледа на децата” 2011-2013г. и е участник в дейността  еТwinning. По дейността   еТwinning ДЗ работи от 2009 г., като през 2012г.  получи Национален знак за качество за един от проектите ни The magic of Christmas  (Магията на Коледа ). В момента отворените проекти по еТwinning са: INSPIRING GARDENS ( Вдъхновяващи градини ), L'Europe vue à travers les yeux des enfants ( Европа през погледа на децата ) и Folklore and traditions ( Фолклор и традиции )
Работата  в  еТwinning е вдъхновяваща, запознаваме се с колеги от други държави създаваме приятелство, обменяме опит, сътрудничим си успешно чрез използване на ИКТ. Това помага на децата да изявят своите таланти, да изпитат желание да споделят уменията си с деца на тяхната възраст от други държави, Родителите също проявяват активност  и се включват с удоволствие в нашите дейности. Детската градина се отвори за родителите, те са активни участници в нашето ежедневие, децата са щастливи да видят мама, татко , баба и  дядо при тях . Получава се пълноценно взаимодействие между семейството и детската градина.
Главният учител на ДЗ Стефка Йоргова участва в два семинара: контактен семинар  по еТwinning през 2010 г. във Вилнюс, Литва и вторият в гр.Копривщица  -  по програма Коменски, през същата година. Проектите са стимул за подобряване на езиковите компетенции на учителите.
ЕТwinning ни помогна да намерим контакти и за проект Коменски”Европа през погледа на децата”(2011 – 2013 г. ), по който работим в момента. Чрез неговата реализация намерихме нови приятели в лицето на нашите партньори от Румъния, Франция, Литва, Полша, Гърция и Турция. Посещенията в другите страни ни носят  много нови впечатления, обогатяваме своя опит като споделяме добри педагогически практики. Обликът на нашата детска градина се промени и тя стана още по-отворена като институция. Обществеността в Белене беше запозната с нашия проект и всички имаха възможност да присъстват на концерта „Урок по родолюбие”, който децата представиха пред партньорите по проекта. Представихме също открита педагогическа практика  на тема”Украса на керамични чинийка”  и викторина на тема „Европа в нашите сърца”, съвместно с деца и родители. Събитията бяха отразени в местните медии. С големият си опит директорът на ДЗ Руска Квецинска дава много интересни  предложения пред комисията по проекта и след обсъждане с педагогическата колегия, утвърждава взетите решения за реализиране, като огромното й желание е всеки учител да участва поне в една мобилност.
ЕТwinning ни помогна да намерим партньори и за следващият  проект по програма Коменски,  по който кандидатстваме през тази година.
Проектите по програмите  еТwinning и Коменски ни правят повече известни,  носят ни повече ангажименти, но и  радост от постигнатите резултати. Учители, родители, деца  и социални партньори, които имат отношение към работата в ДЗ работят заедно и това им доставя удоволствие.

 22 април 2013 г. беше обявен за Ден на отворени врати  Коменски - еТwinning , за родители и общественост в ОДЗ”Бодра смяна” гр.Белене
В 10.00 ч. се проведе „Училище за  родители”, на което главният учител на ДЗ презентира дейността на детската градина по е Тwinning, както и   целите, задачите, дейностите и продуктите на проекта по програма Коменски „Европа през погледа на децата”. Бяха предоставени и линкове на портала е Тwinning и Коменски.
Събитието беше отразено от местната кабелна телевизия и в-к”Дунавски новини”.
След обяд от 16.00ч. се проведе среща на ученици, бивши наши възпитаници  от четвърти клас на  СОУ „Димчо Дебелянов” и ОУ „Васил Левски” и децата от подготвителната група-6г. „Пчеличката Мая” от ДГ. Проведе се викторина на тема „Европа в нашите сърца”. Срещата премина в приятелска и задушевна атмосфера , децата  от детското заведение, учениците и техните преподаватели провериха своите знания за Европа и се забавляваха заедно.
Всички – ученици, преподаватели, родители и гости в Деня на отворени врати разгледаха подготвените постери, табла, готови продукти и витрини по проекта на програма Коменски.
Денят  на отворени врати Коменски - еТwinning - 22 април 2013г. се превърна в ден на приятни емоции за родители, деца и учители, в който те с удоволствие се  запознаха с нашите постижения в работата ни по дейност  еТwinning и по проект по програма Коменски , в тяхно лице ние откриваме наши сътрудници и приятели.