четвъртък, 25 април 2013 г.

Ден на отворени врати – Коменски – eTwinning 22 април 2013 г.ОДЗ „Бодра смяна”град Белене   се включи в Дни на отворени врати за дейности по  програма Коменски и еТwinning в периода 25 март – 25 април 2013 г, посветени на годишнината от  началото на програма  Коменски. Инициативата е на ЦРЧР.
ОДЗ”Бодра смяна” е активен участник в националната кампания”Участвам и променям” на МОМН, работи по проект на Програма Коменски на тема”Европа през погледа на децата” 2011-2013г. и е участник в дейността  еТwinning. По дейността   еТwinning ДЗ работи от 2009 г., като през 2012г.  получи Национален знак за качество за един от проектите ни The magic of Christmas  (Магията на Коледа ). В момента отворените проекти по еТwinning са: INSPIRING GARDENS ( Вдъхновяващи градини ), L'Europe vue à travers les yeux des enfants ( Европа през погледа на децата ) и Folklore and traditions ( Фолклор и традиции )
Работата  в  еТwinning е вдъхновяваща, запознаваме се с колеги от други държави създаваме приятелство, обменяме опит, сътрудничим си успешно чрез използване на ИКТ. Това помага на децата да изявят своите таланти, да изпитат желание да споделят уменията си с деца на тяхната възраст от други държави, Родителите също проявяват активност  и се включват с удоволствие в нашите дейности. Детската градина се отвори за родителите, те са активни участници в нашето ежедневие, децата са щастливи да видят мама, татко , баба и  дядо при тях . Получава се пълноценно взаимодействие между семейството и детската градина.
Главният учител на ДЗ Стефка Йоргова участва в два семинара: контактен семинар  по еТwinning през 2010 г. във Вилнюс, Литва и вторият в гр.Копривщица  -  по програма Коменски, през същата година. Проектите са стимул за подобряване на езиковите компетенции на учителите.
ЕТwinning ни помогна да намерим контакти и за проект Коменски”Европа през погледа на децата”(2011 – 2013 г. ), по който работим в момента. Чрез неговата реализация намерихме нови приятели в лицето на нашите партньори от Румъния, Франция, Литва, Полша, Гърция и Турция. Посещенията в другите страни ни носят  много нови впечатления, обогатяваме своя опит като споделяме добри педагогически практики. Обликът на нашата детска градина се промени и тя стана още по-отворена като институция. Обществеността в Белене беше запозната с нашия проект и всички имаха възможност да присъстват на концерта „Урок по родолюбие”, който децата представиха пред партньорите по проекта. Представихме също открита педагогическа практика  на тема”Украса на керамични чинийка”  и викторина на тема „Европа в нашите сърца”, съвместно с деца и родители. Събитията бяха отразени в местните медии. С големият си опит директорът на ДЗ Руска Квецинска дава много интересни  предложения пред комисията по проекта и след обсъждане с педагогическата колегия, утвърждава взетите решения за реализиране, като огромното й желание е всеки учител да участва поне в една мобилност.
ЕТwinning ни помогна да намерим партньори и за следващият  проект по програма Коменски,  по който кандидатстваме през тази година.
Проектите по програмите  еТwinning и Коменски ни правят повече известни,  носят ни повече ангажименти, но и  радост от постигнатите резултати. Учители, родители, деца  и социални партньори, които имат отношение към работата в ДЗ работят заедно и това им доставя удоволствие.

 22 април 2013 г. беше обявен за Ден на отворени врати  Коменски - еТwinning , за родители и общественост в ОДЗ”Бодра смяна” гр.Белене
В 10.00 ч. се проведе „Училище за  родители”, на което главният учител на ДЗ презентира дейността на детската градина по е Тwinning, както и   целите, задачите, дейностите и продуктите на проекта по програма Коменски „Европа през погледа на децата”. Бяха предоставени и линкове на портала е Тwinning и Коменски.
Събитието беше отразено от местната кабелна телевизия и в-к”Дунавски новини”.
След обяд от 16.00ч. се проведе среща на ученици, бивши наши възпитаници  от четвърти клас на  СОУ „Димчо Дебелянов” и ОУ „Васил Левски” и децата от подготвителната група-6г. „Пчеличката Мая” от ДГ. Проведе се викторина на тема „Европа в нашите сърца”. Срещата премина в приятелска и задушевна атмосфера , децата  от детското заведение, учениците и техните преподаватели провериха своите знания за Европа и се забавляваха заедно.
Всички – ученици, преподаватели, родители и гости в Деня на отворени врати разгледаха подготвените постери, табла, готови продукти и витрини по проекта на програма Коменски.
Денят  на отворени врати Коменски - еТwinning - 22 април 2013г. се превърна в ден на приятни емоции за родители, деца и учители, в който те с удоволствие се  запознаха с нашите постижения в работата ни по дейност  еТwinning и по проект по програма Коменски , в тяхно лице ние откриваме наши сътрудници и приятели.