вторник, 16 юли 2013 г.

Закриване на проект по програма Коменски „Европа през погледа на децата” .

На 15.07. 2013 г. в ОДЗ „Бодра смяна” , гр. Белене се състоя заключително среща на екипа на проекта по програма Коменски „Европа през погледа на децата”с родители и представители на обществеността в града .
На срещата присъстваха бившият кмет на града и настояш депутат в четиридесети второто   народно събрание Петър Дулев ,  представители на местната власт и на редица обществени организации – ДПП ”Персина „ ,  Дирекция на социалното подпомагане , на читалището , представители на всички учебни заведения в града и родители.
Директорътна детското заведение Руска Квецинска представи презентация за целите и задачите на проекта и резултатите от него. Старши учител Бистра Босилкова представи дейностите и крайните продукти на проекта , а главният учител и координатор на проекта за България Стефка Йоргова разказа за посещенията в страните – партньори по проекта.
Гостите имаха възможност да разгледат постерите на проекта и крайните продукти , да разговарят с екипа на проекта , да задават въпроси , да  изказват мнения и да дават предложения.
Срещата беше отразена от редактора на вестник „Дунавски новини” , Ралица Господинова. Направен беше и филм на цялото събитие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар