неделя, 14 декември 2014 г.

От 27 до 30 ноември 2014 г. в град Рим се проведе годишната eTwinning конференция. Българската група се състоеше от 11 учители от цялата страна и 3 ръководители от Центъра за развитие на човешките ресурси.
 
 
 
Седмицата на eTwinning в Плевенска област беше отбелязана с работен практикум в ОДЗ "Незабравка" гр. Плевен. Учители от областта представиха наградени проекти в
eTwinning платформата и добри педагогически практики.
Мероприятието се проведе по инициатива на РИО Плевен.